Senen, 20 Sep 2021, 2:50:50

5:45:09
ALUR ADAT KA TANGAH
Sipangka     : Datuak Bagindo
Si Alek        : Datuak Palimo

  Sipangka : Datuak Palimo,pasambahan tibo bakeh Datuak,sungguahpun datuak nan  disambah, nak    sarapek nyolah niniak jo mamak,ibu jo bapak,sifat tarhalia di ateh rumah nangko,usah ka dibilang di atap gala,laikoh samparono sambah tibo bakeh Datuak.?

  Si Alek       : Sambah di Allah,..manitahlah Datuak

  Sipangka   :Sambah nan di tibokan titah nan di antakan,maagaki dikami maso nan dahulu mako di bao lah ibu jo bapak sarato kami badunsanak ,mancari kato mufakat .Sakarang nangko lah dapek kato jo mufakat,bulek kato saukuran,bulek lah buliah di golekan picak lah buliah di layangkan.

Adopun dihari nan sahari nangko,janjang batingkek bandua batapuak,duduak sahamparan tagak saedaran,manimbang sapanjang adat mangaji sapanjang alua,ciek jo duo,duo jo tigo,alah banamo basalasai.

Sungguahpun baraso basalasi,jalan nan dua tarantang,partamo jalan syarak,kaduo jalan adat.tardiri di rumah tanggo,kampuang jo halaman,

Baapo nan sapanjang syarak,alah bapati jo doa di surau,dihadapan imam dengan khatib sarto bilaljo maulana,di hadapan saksi jo syahadah.

Baapo nan sapanjang adat, dihadapan niniak jo mamak sarato karib jo kabiah,cuma lai sapanjang adat kami ka tangah,kain nan balipek pitih nan babilang,mintak di tarimo suko,dilalukan kahapan niniak dengan mamak sarato ibu dengan bapak,baliau nan ka ampek suku,sakian sambah di antakan ka hadapan Datuak,..

  Si Alek        : Sampai , Datuak Bagindo..?

  Sipangka     :Yoo..ma Datuak

 Si Alek         : Maa nyo Datuak Bagindo,..

sunat kato dek ba ulang pasa jalan dek batampuah,buah panitahan datuak nan ka ambo ulang. Apolah nan manjadi buah panitahan Datuak cako, Sambah manyambah di pulang kapado Allah,kato sajo dipakatokan ,Apolah nan manjadi buah buah kato  Datuak kapado hambo, Maagak di maso nan dahulu,mako di baoklah niniak dengan mamak sarato ibu dengan bapak, mancari kato mufakat, mambulekkan  paukuran,bulek lah buliah di golekan picak lah buliah di layangkan.

 Adopun dihari nan sahari nangko, janjang batingkek bandua batapuak,duduak sahamparan tagak saedaran,manimbang sapanjang adat mangaji sapanjang alua,ciek jo duo,duo jo tigo,alah banamo basalasai, Kini tumbuah nan bak banyiah,tabik nan bak padi, tabik di silang nan bapangka karakok nan bajunjuang,pakarajaan nan bapangka,jalan duo nan tarantang.

 Partamo jalan syarak,tardiri di musajik dalam nagari,dihadapan imam dengan khatib sarto bilaljo maulana,di hadapan saksi jo syahadah.Kaduo jalan adat, baa pulo nan sapanjang adat,dihadapan karib jo kabiah ,niniak jo mamak, sarato ibu jo bapak,

 Tantang adat kami nan katangah, kain nan balipek pitih nan babilang,nak mintak di tarimo, dilalukan kahapan niniak dengan mamak sarato ibu dengan bapak,dan baliau nan ampek suku,khan baitu bana lalunyo buah panitahan Datuak,..?

 Sipangka      : Iyo bana

 Si Alek         : Yo ma ..Datuak

Sapanjang buah panitahan datuak nan katangah,kato surang di buleki,kato basamo di mufakati,hambo baokato jo mufakat,saba Datuak jo panitahan.Laikoh dalam adat nan bapakai dalam cupak nan baisi ,nan baitu datuak.?

 Sipangka      : Sampai ,Datuak..

Tibonyo lah dalam adat lamo pusako usang,kato dibaok jo mufakat Datuak.?

 Si Alek        : Kok baitu saba mananti Datuak..

 Sipangka     : Hambo mananti sakiro-kiro

 (Datuak Palimo membawa rundingan kepada niniuk mamak,cadiak pandai serta semua yang patut untuk mencari mufakat,dan kemudian mengembalikan rundingan kepada Datuk Bagindo)

 Si Alek          : Maanyo, Datuak Bagindo..

Dihari nan cako Datuak saba jo panitahan,hambo mambao kato jo mufakat jo nan duduak sahamparan tagak saedaran ,sarato ibu bapak ,jo baliau ampek suku.manantang di adat nman ka tangah,lah sarek jo pusako,lah rindiah jo pakaian,lah taracak di kudonyo,alah batarimo suko di baliau sapanjang adat,itu bana nan hambo antakan bakeh Datuak..

 Sipangka      : Sampai ,Datuak Palimo..?

Sapanjang buah panitahan Datuak bakeh hambo, Datuak marenjeang kato jo mufakat jo nan duduak sahamparan tagak saedaran,picak nan salayang bulek nan sagolong adat nan sapakai,ka ateh lah samo sapucuak ka bawah lah samo saurek, alah batarimo suko di baliau sapanjang adat, khan baitu bana lalunyo buah panitahan Datuak,..?

 Si Alek         : Iyo..bana..

 Sipangka      : Yo ma datuak,..

Sabuah pintak alah buliah,kandak alah balaku,lah sanang hati kironyo Datuak

 Si Alek         : Yo ma Datuak,..

Dahulu kato basitinah,kamudian kato basicapek,capek tibonyo bakeh Datuak,kacapekan tibonyo bakeh Datuak,maagak rundiangan kito cako, alah ciek jo duo,duo jo tigo,alah banamo basalasai.Manantang adat nan katangah, lah sarek jo pusako,lah rindiah jo pakaian,lah taracak di kudonyo,alah batarimo suko di baliau sapanjang adat.

 Tapi sungguahpun baitu,ibu jo bapak rumik mainsuik,tagak rumik marenjeang.Tantang daripado ma asak,iyo manyarayo kapado anak mudo Datuak,..itu bana nan hambo antakan bakeh Datauak…

 Sipangka       : Sampai ,Datuak Palimo..?

Sapanjang buah panitahan Datuak bakeh hambo,manih bak raso tangguli,tapi sungguahpun baitu,hambo bao kato jo mufakat, jo nan duduak sahamparan tagak saedaran,basaba Datuak jo panitahan…

 Si Alek         : Sampai,Datuak…Hambo nanti sakiro-kiro

 (Datuak Bagindo membawa kata mufakat kepada yang patut dan mengembalikan rundingan kepada datuak Palimo)

 Sipangka      : Datuak Palimo.

Dihari nan cako Datuak saba jo panitahan,hambo mambao kato jo mufakat,picak nan satapiak bulek nan sagiliang adat nan sapakai,bulek nan buliah di golekkan picak nan buliah di layangkan.

Ibu jo bapak nangko,di japuik dijangkau,dimasukkan kabiliak dalam,ka kunci nan taguah ka buhua nan arek,tampek baliau balarang bapantangan,agak rumik kami manampuahnyo

 Si Alek         : Sampai, Datuak..

(diulang panitahan sipangka dan dikembalikan kata mufakat)

 Yo,manyo Datuak Bagindo…., Dihari nan cako Datuak saba jopanitahan,hambo mambao kato jo mufakat,nan jadi buah barinyo dek baliau ,ibu jo bapak nangko,iyo bajapuik bajangkau, baimasukkan kabiliak dalam,ka kunci nan taguah ka buhua nan arek, tampek baliau balarang bapantangan,basuluah matohari bagalanggang mato nan banyak,habih adat jo karelaan,habih cupak jo pusako,nan sakali nangko rila jo maaf kato baliau,Datuak,…

 Sipangka      : Sampai,.Datuak Palimo.?

(di ulang buah panitahan si alek tadi)

Sabuah pintak basamo buliah,kandak basamo balaku,alah ka lalu anak mudo kami,Datuak….

 Si Alek         : Lalulah sapanjang adat,..nan kito baapo lai Datuak…?

 Sipangka      : Nan kito babateh disiko.

 ( Kemudian lalulah anak muda untuk mengisarkan adat yang ke tengah )

  (Sumber :Sumarak Nagari,Alur Pasambahan dan Pidato Adat Minangkabau)
Category: Minangkabau | Views: 2399 | Added by: dash | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Nama *:
Email:
Code *: